Kalkınma Ajansları

Kalkınma Ajansları Projeleri

Kalkınma Ajansları, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda, kendine özgü çalışma ve finansman mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve STK’ları bir araya getiren, Kamu tüzel kişiliğine sahip, düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan kalkınma birimleridir. Teknik kapasitesi yüksek, uygulayıcı değil faal bölgesel aktörleri destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren Kalkınma Ajansları, sorumluluk alanlarında sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işbirliklerini belirli bir plan çerçevesinde geliştirerek bölgesel kalkınma sağlamayı amaçlar. Bu sebeplerle çağrı ilanına çıkar ve proje kabul eder. Kalkınma Ajansı projeleri, konu ve bütçeleri dönemsel değişiklik gösterir. Ajansların verdiği destekler hibe olabileceği gibi faiz desteği veya faizsiz kredi şeklinde de olmaktadır. Türkiye’de 26 adet Kalkınma Ajansı kurulmuştur, Girişimciler, ASSER Danışmanlık aracılığı ile Kalkınma Ajansları Projeleri kapsamındaki ajansların tümüne proje sunabilmektedir.

Destek Türleri

1. Mali Destek Türleri.

  • Doğrudan Finansman Desteği.
  • Faiz desteği.
  • Faizsiz kredi desteği.

2. Bilgilendirme ve Eğitim Faaliyetleri.

3. Potansiyel Başvuru Sahiplerine Teknik Yardım.

Kalkınma Ajansları

1 Ahiler Kalkınma Ajansı Aksaray-Kırıkkale-Kırşehir-Nevşehir-Niğde
2 Ankara Kalkınma Ajansı Ankara
3 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Antalya-Burdur-Isparta
4 Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Bartın-Karabük-Zonguldak
5 Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Bursa-Bilecik-Eskişehir
6 Çukurova Kalkınma Ajansı Adana-Mersin
7 Dicle Kalkınma Ajansı Batman-Mardin-Siirt-Şırnak
8 Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Hatay-Kahramanmaraş-Osmaniye
9 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Bitlis-Hakkari-Muş-Van
10 Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Artvin-Giresun-Gümüşhane-Ordu-Rize-Trabzon
11 Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Bolu-Düzce-Kocaeli-Sakarya-Yalova
12 Fırat Kalkınma Ajansı Bingöl-Elazığ-Malatya-Tunceli
13 Güney Ege Kalkınma Ajansı Aydın-Denizli-Muğla
14 Güney Marmara Kalkınma Ajansı Balıkesir-Çanakkale
15 İpekyolu Kalkınma Ajansı Adıyaman-Gaziantep-Kilis
16 İstanbul Kalkınma Ajansı İstanbul
17 İzmir Kalkınma Ajansı İzmir
18 Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır-Şanlıurfa
19 Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı-Kastamonu-Sinop
20 Kuzey Ege Kalkınma Ajansı Afyonkarahisar-Manisa-Uşak
21 Kuzey Doğu Kalkınma Ajansı Erzurum-Erzincan-Bayburt
22 Mevlana Kalkınma Ajansı Karaman-Konya
23 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kayseri-Sivas-Yozgat
24 Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Amasya-Çorum-Samsun-Tokat
25 Serhat Kalkınma Ajansı Ağrı-Ardahan-Iğdır-Kars
26 Trakya Kalkınma Ajansı Edirne-Kırklareli-Tekirdağ

WhatsApp chat