SA 8000
SA 8000 SOSYAL SORUMLULUK YÖNETİM SİSTEMİ
1997 yılında CEPAA (Council on Economic Priorities Accreditation Agency) önderliğinde, işçi sendikaları, insan hakları ve çocuk hakları örgütleri, akademisyenler ve işverenlerin de bulunduğu bir çalışma grubu tarafından, çalışanların temel haklarını garanti altına almayı amaçlayan işletmeler için SA 8000 (Social Accountability 8000) sistemi meydana getirilmiştir.
SA 8000 Standardı ile çalışma koşullarının Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi’ne uygun olduğunu bağımsız bir kuruluş tarafından onaylanması ve sertifikalandırılmasını sağlamaktadır.
SA 8000, üretim ve hizmetlerin sunulmasında etik unsurlara önem veren bir standarttır ve tüm sanayi alanlarında, çalışma hayatına dair uygulamalarla ilgili sosyal sorumlulukları yerine getirdiklerini kanıtlamak isteyen, her büyüklükteki işletmeye uygulanabilir.
SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi ile;
1. İşletmenin imajını korunur ve düzeltilir
2. Çalışanların morali ve verimliliği arttırılır
3. Müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayarak ve yeni pazar olanakları ile rekabette üstünlük elde edilir
4. Çalışanlar ile yönetim arasındaki iletişim kanalları açılır
5. Ürün kalitesinde iyileştirilme sağlanır
6. Tedarikçi ve taşeronlarla ilişkilerin uzun süreli sözleşmeleri teşvik edecek yönde iyileştirilmesi sağlanır
7. Bilgi akışının düzenlenmesiyle tüketici güveninin arttırılması, sağlanır
Bu özellikleri sebebiyle SA 8000, yakın bir zamanda tüm tüketicilerin varlığını arayacakları bir sistem olarak karşımıza çıkacaktır.
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sözleşmelerini ve ulusal yasaları temel alan SA 8000 standardının sekiz performans kriteri ile söz konusu konulardaki asgari şartlar belirlenmektedir.
1. Çocuk işçilik
2. Zorla çalıştırma
3. Sağlık ve güvenlik
4. Örgütlenme özgürlüğü
5. Disiplin uygulamaları
6. Ayrımcılık
7. Çalışma saatleri ile ücretlendirme
SA 8000 çerçevesinde yapılan belgelendirmeler üç yıl için geçerli olup, standarda uygunluk altı aylık periyotlarla kontrol edilmektedir

SA 8000
SA 8000 SOSYAL SORUMLULUK YÖNETİM SİSTEMİ1997 yılında CEPAA (Council on Economic Priorities Accreditation Agency) önderliğinde, işçi sendikaları, insan hakları ve çocuk hakları örgütleri, akademisyenler ve işverenlerin de bulunduğu bir çalışma grubu tarafından, çalışanların temel haklarını garanti altına almayı amaçlayan işletmeler için SA 8000 (Social Accountability 8000) sistemi meydana getirilmiştir.SA 8000 Standardı ile çalışma koşullarının Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi’ne uygun olduğunu bağımsız bir kuruluş tarafından onaylanması ve sertifikalandırılmasını sağlamaktadır. SA 8000, üretim ve hizmetlerin sunulmasında etik unsurlara önem veren bir standarttır ve tüm sanayi alanlarında, çalışma hayatına dair uygulamalarla ilgili sosyal sorumlulukları yerine getirdiklerini kanıtlamak isteyen, her büyüklükteki işletmeye uygulanabilir.


SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi ile;

1. İşletmenin imajını korunur ve düzeltilir

2. Çalışanların morali ve verimliliği arttırılır

3. Müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayarak ve yeni pazar olanakları ile rekabette üstünlük elde edilir

4. Çalışanlar ile yönetim arasındaki iletişim kanalları açılır

5. Ürün kalitesinde iyileştirilme sağlanır

6. Tedarikçi ve taşeronlarla ilişkilerin uzun süreli sözleşmeleri teşvik edecek yönde iyileştirilmesi sağlanır

7. Bilgi akışının düzenlenmesiyle tüketici güveninin arttırılması, sağlanır


Bu özellikleri sebebiyle SA 8000, yakın bir zamanda tüm tüketicilerin varlığını arayacakları bir sistem olarak karşımıza çıkacaktır. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sözleşmelerini ve ulusal yasaları temel alan SA 8000 standardının sekiz performans kriteri ile söz konusu konulardaki asgari şartlar belirlenmektedir.


1. Çocuk işçilik

2. Zorla çalıştırma

3. Sağlık ve güvenlik

4. Örgütlenme özgürlüğü

5. Disiplin uygulamaları

6. Ayrımcılık

7. Çalışma saatleri ile ücretlendirme


SA 8000 çerçevesinde yapılan belgelendirmeler üç yıl için geçerli olup, standarda uygunluk altı aylık periyotlarla kontrol edilmektedir