EUREPGAP
(Avrupa Perakendecileri Birliği İyi Tarım Uygulamaları)
 Neden EUREPGAP?
Avrupa pazarının % 70 - 80 'ine sahip olan Avrupa perakendeciler birliğinin hazırlamış olduğu standart bir çok büyük market tarafından ithalatta ön şart olarak istenmektedir ve EUREPGAP standardını ön şart olarak isteyen market sayısı her geçen gün artmaktadır. Bunun yanı sıra EUREPGAP sertifikalı ürünler Avrupa pazarında kalitesi ve güvenirliliği garanti altında görünüp öncelikli yer almaktadır. Organik Tarım gibi ilaçlamayı yasaklamayan uygulanması zor olmayan bu standart sayesinde ürünlerin değerleri de artmaktadır. EUREPGAP standardını benimsemiş ve bir çok çiftçisiyle uygulayan İspanya 2005 yılı itibarı ile 17 milyon ton yaş meyve sebze ihracatından 7 milyar Euro kazanmıştır; diğer yandan Türkiye 27 milyon ton ihracatla 0.8 milyon Euro kazanabilmiştir.
EUREPGAP, Avrupa perakendecileri Birliğinin tarım ürünleri çalışma grubunun iyi tarım uygulamaları standardıdır ve iyi tarımsal uygulamalarının sertifikalandırılmasıdır.
Standard, bitkinin toprağa ekiminden (tohumdan) paketlenmiş ürüne (nihai ürüne) kadar süre gelen tarımsal üretim sürecini kapsar. Standardın temel aldığı konular;
Gıda Güvenliği: Standard, genel HACCP ilkelerinin uygulanmasından elde edilen Gıda Güvenliği kriterlerine dayalıdır.
Çevre Koruma: Standard, tarımsal üretimin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini minimuma indirgemek için tasarlanmış olan çevre koruma iyi tarımsal uygulamalarından oluşmaktadır.
Mesleki Sağlık, Güvenlik ve Refah: Standard; sosyal konularla ilgili olarak gösterilen bilinç ve sorumluluğun yanı sıra üretim yerleri hakkında global düzeyde mesleki sağlık ve güvenlik kriterleri belirler; ancak kurumsal sosyal sorumluluk hakkında derinlemesine yapılan denetimlerin yerini tutamaz.
Hayvan Refahı: Standart, üretim yerleri hakkında global bir hayvan refahı kriteri düzeyi belirler.
EUREPGAP Sertifikası Nasıl Alınır?
EUREPGAP sertifika başvurusu için 4 seçenek vardır.
Bireysel Sertifikasyon: Bireysel üretici EUREPGAP sertifikası için müracaat eder. Kayıtlı üretim alanı ve ilgili ürün işleme alanları EUREPGAP onaylı Sertifikasyon Kuruluşu tarafından senede bir kez haberli bir şekilde denetlenir
Grup Sertifikasyonu: Üretici grubu (2, 5, 50, 500 vb.) EUREPGAP sertifikası için müracaat eder. Grup kendi bünyesinde bir kalite sistemi kurar. EUREPGAP onaylı Sertifikasyon Kuruluşu, bu sistemi ve üretici sayısının karekökü olacak şekilde tesadüfi bir seçimle senede bir kez denetler.
ve 4. Eşdeğerlik: Bireysel üretici veya üretici grubu eşdeğer EUREPGAP sertifikası için müracaat eder. Fakat ülkemizde henüz EUREPGAP eşdeğerliğinde bir standart geliştirilmediği için bu seçenekler uygulanmamaktadır.
EUREPGAP standardında 49 Majör ve 99 Minör kontrol noktası bulunmaktadır. Bireysel üretici veya üretici grubu denetimden başarılı bir şekilde geçmesi için Majör kontrol noktalarına %100 ve minör kontrol noktalarına % 95 uyum göstermelidir.
Sonuç olarak EUREPGAP standardı uyulması kolay üreticiye fazla yük bindirmeyen, üretilen malın değerini, kalitesini, güvenirliliğini, hijyenik standardını ve önceliğini arttıran bir standarttır.

GlobalGAP (Avrupa Perakendecileri Birliği İyi Tarım Uygulamaları)


Neden GlobalGAP?Avrupa pazarının % 70 - 80 'ine sahip olan Avrupa perakendeciler birliğinin hazırlamış olduğu standart bir çok büyük market tarafından ithalatta ön şart olarak istenmektedir ve GlobalGAPstandardını ön şart olarak isteyen market sayısı her geçen gün artmaktadır. Bunun yanı sıra GlobalGAP sertifikalı ürünler Avrupa pazarında kalitesi ve güvenirliliği garanti altında görünüp öncelikli yer almaktadır. Organik Tarım gibi ilaçlamayı yasaklamayan uygulanması zor olmayan bu standart sayesinde ürünlerin değerleri de artmaktadır. GlobalGAP standardını benimsemiş ve bir çok çiftçisiyle uygulayan İspanya 2005 yılı itibarı ile 17 milyon ton yaş meyve sebze ihracatından 7 milyar Euro kazanmıştır; diğer yandan Türkiye 27 milyon ton ihracatla 0.8 milyon Euro kazanabilmiştir.GlobalGAP, Avrupa perakendecileri Birliğinin tarım ürünleri çalışma grubunun iyi tarım uygulamaları standardıdır ve iyi tarımsal uygulamalarının sertifikalandırılmasıdır.
Standard, bitkinin toprağa ekiminden (tohumdan) paketlenmiş ürüne (nihai ürüne) kadar süre gelen tarımsal üretim sürecini kapsar. Standardın temel aldığı konular;Gıda Güvenliği: Standard, genel HACCP ilkelerinin uygulanmasından elde edilen Gıda Güvenliği kriterlerine dayalıdır. Çevre Koruma: Standard, tarımsal üretimin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini minimuma indirgemek için tasarlanmış olan çevre koruma iyi tarımsal uygulamalarından oluşmaktadır.Mesleki Sağlık, Güvenlik ve Refah: Standard; sosyal konularla ilgili olarak gösterilen bilinç ve sorumluluğun yanı sıra üretim yerleri hakkında global düzeyde mesleki sağlık ve güvenlik kriterleri belirler; ancak kurumsal sosyal sorumluluk hakkında derinlemesine yapılan denetimlerin yerini tutamaz.
Hayvan Refahı: Standart, üretim yerleri hakkında global bir hayvan refahı kriteri düzeyi belirler.


GlobalGAP Sertifikası Nasıl Alınır?


GlobalGAP sertifika başvurusu için 4 seçenek vardır.
Bireysel Sertifikasyon: Bireysel üretici GlobalGAP sertifikası için müracaat eder. Kayıtlı üretim alanı ve ilgili ürün işleme alanları GlobalGAP onaylı Sertifikasyon Kuruluşu tarafından senede bir kez haberli bir şekilde denetlenir. Grup Sertifikasyonu: Üretici grubu (2, 5, 50, 500 vb.)GlobalGAP sertifikası için müracaat eder. Grup kendi bünyesinde bir kalite sistemi kurar. GlobalGAP onaylı Sertifikasyon Kuruluşu, bu sistemi ve üretici sayısının karekökü olacak şekilde tesadüfi bir seçimle senede bir kez denetler.ve 4. Eşdeğerlik: Bireysel üretici veya üretici grubu eşdeğer GlobalGAP  sertifikası için müracaat eder. Fakat ülkemizde henüz GlobalGAP eşdeğerliğinde bir standart geliştirilmediği için bu seçenekler uygulanmamaktadır. GlobalGAP+ standardında 49 Majör ve 99 Minör kontrol noktası bulunmaktadır. Bireysel üretici veya üretici grubu denetimden başarılı bir şekilde geçmesi için Majör kontrol noktalarına %100 ve minör kontrol noktalarına % 95 uyum göstermelidir. Sonuç olarak GlobalGAP standardı uyulması kolay üreticiye fazla yük bindirmeyen, üretilen malın değerini, kalitesini, güvenirliliğini, hijyenik standardını ve önceliğini arttıran bir standarttır.