YANGIN EĞİTİMİ
AMAÇ
İşyerlerinde çalışan personeli “Yangın Güvenliği” konusunda bilinçlendirmek ve yangın anında nasıl davranacakları konusunda bilgili kılmak amacıyla ve varsa hazırlanmış olan “Acil Durum Planı” nın uygulaması konularında verilecek temel eğitimdir.
İÇERİK
1. YANGIN NEDİR? Tanımlanması ,yangın sınıfları, yanıcı maddelerin özellikleri, yangının gelişmesi.
2. YANGIN ANINDA YAPILACAK İŞLER :
Ø Alarm verilmesi,
Ø İtfaiyeye duyurulması,
Ø Yangına ilk müdahale edilmesi,
Ø Boşaltma esasları.
3. YANGINA İLK MÜDAHALE : Yangın sınıflarına uygun söndürücü maddeler, taşınabilir yangın söndürme cihazlarının cinsleri ve kapasiteleri ile diğer ilk müdahale araç gereçlerinin tanıtılması, bunların yangında nasıl kullanılması gerektiği.
4. YANGIN RİSKİNİ TANIMAK : İşyerlerinde yangına neden olabilecek davranışların örneklerle belirlenmesi, yangın önlemeye yönelik davranışların tanımlanması.
5. YANGIN SÖNDÜRME TATBİKATI : Personelin canlı ateşle tanışması ve yangın söndürme cihazlarının kullanılması amacıyla açık sahada uygulamalı eğitim

YANGIN EĞİTİMİ


AMAÇ 
İşyerlerinde çalışan personeli “Yangın Güvenliği” konusunda bilinçlendirmek ve yangın anında nasıl davranacakları konusunda bilgili kılmak amacıyla ve varsa hazırlanmış olan “Acil Durum Planı” nın uygulaması konularında verilecek temel eğitimdir.İÇERİK
1. YANGIN NEDİR? Tanımlanması ,yangın sınıfları, yanıcı maddelerin özellikleri, yangının gelişmesi.
2. YANGIN ANINDA YAPILACAK İŞLER :Ø Alarm verilmesi,Ø İtfaiyeye duyurulması,Ø Yangına ilk müdahale edilmesi,Ø Boşaltma esasları.
3. YANGINA İLK MÜDAHALE : Yangın sınıflarına uygun söndürücü maddeler, taşınabilir yangın söndürme cihazlarının cinsleri ve kapasiteleri ile diğer ilk müdahale araç gereçlerinin tanıtılması, bunların yangında nasıl kullanılması gerektiği.
4. YANGIN RİSKİNİ TANIMAK : İşyerlerinde yangına neden olabilecek davranışların örneklerle belirlenmesi, yangın önlemeye yönelik davranışların tanımlanması.
5. YANGIN SÖNDÜRME TATBİKATI : Personelin canlı ateşle tanışması ve yangın söndürme cihazlarının kullanılması amacıyla açık sahada uygulamalı eğitim