OHSAS 18001 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
Amacı
Genel OHSAS 18001 standardı bilgilendirmesinin sanması ve katılımcılara, standardı firmaları için yorumlama becerisinin kazandırılması
İÇERİK
1. OHSAS 18001 Sisteminin Kısa Tanımı Ve Kapsamı
2. Terimler Ve Tarifler
Vak’alar, Kazalar, Uygunsuzluklar
3. Neden “OHSAS 18001” Sistemi?
4. OHSAS 18001 Sistemi Şartları
İSG Politikası
Planlama
Kaza tanımlaması, Risk değerlendirmesi, Risk Kontrolü
Yasal Şartlar
Hedefler
İSG Programları
Uygulama
Sorumluluk ve Yetki
Eğitim – Yeterlilik
İletişim
Doküman ve Kayıt Yönetimi
İSG Süreçlerinin Kontrolü
Acil Durumlar
Kontrol ve Düzeltici Faaliyet
Performans Takibi
Kazalar, Vak’alar, Uygunsuzluklar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyet
Tetkikler
Yönetimin Gözden geçirmesi
5. Pratik Çalışmalar
İSG Programı Oluşturma
Kaza, Vak’a ve Uysunsuzluk Analizleri

OHSAS 18001 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİAmacı Genel OHSAS 18001 standardı bilgilendirmesinin sanması ve katılımcılara, standardı firmaları için yorumlama becerisinin kazandırılmasıİÇERİK
1. OHSAS 18001 Sisteminin Kısa Tanımı Ve Kapsamı2. Terimler Ve Tarifler Vak’alar, Kazalar, Uygunsuzluklar3. Neden “OHSAS 18001” Sistemi?4. OHSAS 18001 Sistemi Şartları İSG PolitikasıPlanlamaKaza tanımlaması, Risk değerlendirmesi, Risk Kontrolü Yasal ŞartlarHedeflerİSG Programları Uygulama Sorumluluk ve Yetki Eğitim – YeterlilikİletişimDoküman ve Kayıt YönetimiİSG Süreçlerinin KontrolüAcil Durumlar Kontrol ve Düzeltici Faaliyet Performans TakibiKazalar, Vak’alar, Uygunsuzluklar, Düzeltici ve Önleyici FaaliyetTetkiklerYönetimin Gözden geçirmesi5. Pratik Çalışmalar İSG Programı OluşturmaKaza, Vak’a ve Uysunsuzluk Analizleri