ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
AMAÇ
Katılımcılara, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarının tanıtılması, standarda uygun yönetim sisteminin kurulması ve standardın gerekleri konusunda bilgi aktarmak.
İÇERİK
• Çevre Yönetim Sistemi Kurulma Aşamaları
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardının Gereklilikleri
• Çevre Politikası, Çevresel amaçlar/Hedefler, Çevre Yönetim Programı
• Çevre Yönetim ve Kalite Yönetim Sistemleri Arasındaki İlişkiler ve Entegrasyonu
• Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme Aşamaları

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
AMAÇKatılımcılara, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarının tanıtılması, standarda uygun yönetim sisteminin kurulması ve standardın gerekleri konusunda bilgi aktarmak.
İÇERİK
• Çevre Yönetim Sistemi Kurulma Aşamaları• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardının Gereklilikleri• Çevre Politikası, Çevresel amaçlar/Hedefler, Çevre Yönetim Programı• Çevre Yönetim ve Kalite Yönetim Sistemleri Arasındaki İlişkiler ve Entegrasyonu• Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme Aşamaları