İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
AMAÇ
Personelin iş güvenliği bilincini artırmak ; iş yerlerinde kazaları / yaralanmaları / mesleki hastalıkları / sakatlıkları / ölümleri azaltmak ve önlemektir.
İÇERİK
" Temel Kavramlar
" İş Kazalarının Tanımı
" İş Kazalarının Sınıflandırılması
" İş Kazalarının Nedenleri
" İş Kazalarının Maliyeti
" İş yerinden kaynaklanan ; fiziksel , kimyasal , biyolojik ve ergonomik olası tehlikelerin belirtilmesi
" Tehlikelere karşı önlemlerin anlatılması
" İş Güvenliği için 5 adımın izah edilmesi
" İş Güvenliği için 5 adım
" Personel Güvenliği
" Genel Emniyet Kuralları
" İş yerine özel tehlikelerin saptanması ve önlemlerin anlatılması

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

AMAÇPersonelin iş güvenliği bilincini artırmak ; iş yerlerinde kazaları / yaralanmaları / mesleki hastalıkları / sakatlıkları / ölümleri azaltmak ve önlemektir.
İÇERİK
" Temel Kavramlar" İş Kazalarının Tanımı" İş Kazalarının Sınıflandırılması" İş Kazalarının Nedenleri" İş Kazalarının Maliyeti" İş yerinden kaynaklanan ; fiziksel , kimyasal , biyolojik ve ergonomik olası tehlikelerin belirtilmesi" Tehlikelere karşı önlemlerin anlatılması" İş Güvenliği için 5 adımın izah edilmesi" İş Güvenliği için 5 adım " Personel Güvenliği " Genel Emniyet Kuralları " İş yerine özel tehlikelerin saptanması ve önlemlerin anlatılması