2018 ÇKA MALİ DESTEK PROGRAMI AÇIKLANDI
07.02.2018

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

MERSİN, ADANA

Son Başvuru Tarihi: 12.NİSAN.2018

Asgari tutar 100.000 TLAzami tutar 500.000 TL

(Proje bütçesinin %50 si oranında destek sağlanmaktadır)

KİMLER BAŞVURABİLİR:

 • 4 Kasım 2012 tarih ve 2012/3834 sayılı Yönetmelik’le yeniden düzenlenen KOBİ(Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme) tanımına uygun olması.(Son iki yılda çalışan sayısı en çok 249’u,net satışları ve bilançosu en çok 40.000.000 TL’yi aşmamış olmak)
 • Sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlasının bir kamu kurumuna ya da yukarıda belirtilen KOBİ tanımı kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması,
 • Ajansın faaliyet gösterdiği TR62 (Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde kayıtlı olması veya merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir,
 • Ajansa proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve esnaf veya ticaret sicilinde tescil edilmiş olması, gerekmektedir.

 

Programın Amaçları ve Öncelikleri

 

KOBİ’lerin teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma ve teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve küresel değer zincirlerinin parçası haline gelebilmeleri hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultunda desteklenecek projeler için öncelik alanları aşağıda belirtilmiştir.

 

Öncelik 1

Öncelik 2

Bölgede rekabetçi olan Gıda, Tekstil, Kimya, Plastik, Diğer

Metalik Olmayan Mineral Ürünler ve Lojistik sektörlerinde

Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi, verimliliğin yükseltilmesi ve uluslararası iş ağının genişletilmesi

Bölgede öne çıkan İçecek, Konfeksiyon, Ayakkabıcılık,

Ağaç Ürünleri, Mobilya, Kağıt, Makine ve Metal İşleri sektörlerinde Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi,

ürün çeşitlendirmesi uluslararasılaşma ile ihracatın artırılması.

 

PROJE ÖRNEK KONULARI:

ÖNCELİK 1;

 • Yeni ürün geliştirilmesi ve ürün kalite veya standardının yükseltilmesine yönelik projeler,
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projeler,
 • Maliyet düşürücü veya standart yükseltici yeni yöntemlerin geliştirilmesine yönelik projeler,
 • Kaynak ve enerji verimliliğini artırmaya yönelik yenilikçi projeler,
 • Etkin atık yönetimi ve atıklardan yeni ürün elde etmeye yönelik projeler,
 • Uluslararası iş ağının genişletilmesine yönelik projeler.

 

ÖNCELİK 2;

 • Yeni ürün geliştirilmesi ve ürün kalite veya standardının yükseltilmesine yönelik projeler,
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projeler,
 • Maliyet düşürücü, standart yükseltici veya verimlilik artırıcı yeni yöntemlerin geliştirilmesine yönelik projeler,
 • Kaynak ve enerji verimliliğini artırmaya yönelik yenilikçi projeler,
 • Etkin atık yönetimi ve atıklardan yeni ürün elde etmeye yönelik projeler,
 • Ürün çeşitlendirmesine yönelik projeler,
 • Ürün tasarımına yönelik projeler,
 • Üretim otomasyonuna dönük projeler,
 • Kurumsallaşma çerçevesinde bilişim ve insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projeler,
 • İhracatın başlatılması ve artırılmasına yönelik projeler,
 • Marka oluşturmaya yönelik projeler,
 • Pazarlama ve dağıtım yöntem ve süreçlerinin geliştirilmesine yönelik projeler.

 

 

YUKARIDAKİ ŞARTLARA UYGUNSANIZ VE YATIRIMLARINIZ İLE İLGİLİ PROJE HAZIRLAYARAK HİBE ALMAK İSTİYORSANIZ

DETAYLI BİLGİ VE PROJE DESTEK İÇİN BİZİ ARAYINIZ.

 

 

Murat KORKMAZ -Elektronik Mühendisi                                                                Gökben GÖKBULUT KORKMAZ-Endüstri Yük.Müh.0 532 586 98 M4BV8NNYkhkIdwua+3W9GZzZSE5zuvjBAQGu3lw33avKPyzYRWvv                                 0 532 656 94 79-YdsXQBgVnhY6dwyC8XWyFZPKe0Jhp/HaDk6j2EI=

 

Bu duyuru 7.2.2018 13:03:22 tarihinde yayınlanmıştır | Görüntülenme Sayısı: 180