IPARD II, 3. BAŞVURU ÇAĞRI İLANI
28.12.2017

TKDK-IPARD II, ÜÇÜNCÜ ÇAĞRI DÖNEMİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 21 Aralık 2017 tarihinde Üçüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır:

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli,Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

Bu “Başvuru Çağrı ��lanı” kapsamında sadece “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri ile “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir.


101-Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar 

Bu tedbirin faydalanıcıları, kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış, aşağıda belirtilen sistemlere kayıtlı olan gerçek kişiler ve tüzel kişilerdir;
• Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi veya
• Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi.
Kamu tüzel kişilikleri ve kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir.


101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler

Süt
• En az 10, en fazla 120 süt ineği, veya
• En az 5, en fazla 50 süt veren manda, veya
• En az 50, en fazla 500 süt veren koyun, veya
• En az 50, en fazla 500 süt veren keçi.


101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler

Kırmızı Et
• En az 30, en fazla 250 sığır veya
• En az 10, en fazla 50 manda veya
• En az 100, en fazla 500 koyun veya
• En az 100, en fazla 500 keçi.

101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler

Kanatlı Eti
• En az 5.000, en fazla 50.000 broyler veya
• En az 1.000, en fazla 8.000 hindi veya
• En az 350, en fazla 3.000 kaz.
Kanatlı eti üreten işletmeler sektöründe “broyler” başvurularında kapasite arttırımı içermeyen aktif mevcut işletmeler bütün IPARD uygulama illerinde destek kapsamında iken; yalnızca Erzincan, Sivas ve Elazığ illerinde yeni işletmeler de destek kapsamındadır.
Hindi ve kaz kapsamında yapılacak başvurularda yeni ve mevcut işletmeler (kapasite artırımı dahil) tüm IPARD illerinde destek kapsamında olmaya devam etmektedir.

101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler

Yumurta
• En az 20.000, en fazla 100.000 yumurta tavuğu,
• Yumurta üretiminde aktif olan ve aşağıdaki şartları karşılayan sadece mevcut tarımsal işletmeler, kapasitelerini artırmamak şartıyla uygundurlar.
Ø Tesislerinde ve ekipmanlarında yenileme ihtiyacı bulunan veya,
Ø Tesislerini, yerleşim bölgelerinden uzak bir alana taşıyan.
- Hayvan refahı koşullarını yerine getirmek amacıyla mevcut tarımsal işletmeler, kapasitelerini artırmadan, mevcut yumurta tavukçuluğu işletmeleri için binalarını genişletebilirler.
- İşletmenin taşınması durumunda, mevcut tarımsal işletmenin başvuru sahibine ait olması gerekmektedir.

Yumurta tavukçuluğu sektörü için, yatırımın mevcut işletmenin kapatılarak yerine yeni bir işletme kurulumunu içermesi durumunda, mevcut işletme ile yeni kurulacak işletmenin aynı il sınırları içinde olması gerekmektedir.

Uygun Harcama Tutarı

Faydalandırılacak desteğin parasal tutarının hesaplanmasında “uygun harcamalar” esas alınacaktır. Her bir yatırım için alt ve üst uygun harcama limiti,

Süt, et ve yumurta sektörleri için en az 5.000 Avro en fazla 1.000.000 Avro,
Broyler ve hindi sektörleri için en az 5.000 Avro en fazla 500.000 Avro,
Kaz sektörü için en az 5.000 Avro en fazla 250.000 Avrodur.

ÖNEMLİ NOT: Üçüncü çağrı ilanı çerçevesinde, yukarıda belirtilen alt ve üst limitlerin hesaplanmasında Avro kuru 1 Avro = 4,3851 TL olarak kullanılacaktır

Destek Oranı

Faydalanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen uygun harcama tutarının %40 -70’i arasında değişen oranlarda kamu katkısını (AB ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı), kalan miktarı ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır.

• Aşağıda belirtilen durumlarda, kamu katkısı değişmektedir.
1. Yeni işletmeler ve kapasite artırımı yapan mevcut tarımsal işletmeler için kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının % 40’ıdır.
2. Kapasite artırımı yapmayan mevcut tarımsal işletmeler için, kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının %50’sidir.

Süt sektöründe istisna olmak koşulu ile*;
• Kapasitesi 10-50 inek, ya da 50-250 koyun ya da keçi, ya da 5-25 manda olan mevcut süt üreten tarımsal işletmeler için kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının %60’ıdır.
• İşletmenin kapasitesi, başvuru aşamasında ve yatırımın sonunda yukarıda belirtilen kapasite aralığında olmalıdır. Bu sınırlar içinde kalmak kaydı ile kapasite artışı da uygundur.
• İşletmede süt satışının olduğunun kanıtlanması gerekmektedir.

* İşletmenin kapasitesinin 10-50 inek, ya da 50-250 koyun ya da keçi, ya da 5-25 mandanın dışında olması durumunda 1. ve 2. maddede belirtilen destek oranlarından biri geçerli olacaktır.


Örneğin;
• Süt üreten tarımsal işletmelerde, başvuru sahibinin 10 baş süt ineği kapasitesine sahip bir ahırı var ve yapılacak yatırım ile kapasitesini 50 baş süt ineği kapasitesine çıkarıyorsa bu durumda destek oranı %60 olacaktır. Kapasitesi 50 süt ineğinden fazla olacak şekilde proje başvurusu sunulması durumunda destek oranı %40 olarak belirlenecektir.

• Kırmızı et üreten tarımsal işletmeler kapsamında başvuru sahibinin 50 baş sığır kapasitesine sahip bir ahırı var ve yapılacak yatırım ile kapasitesini 100 baş sığır kapasitesine çıkarıyorsa bu durumda destek oranı %40 olacaktır. Yapılacak yatırım ile işletmenin kapasitesinin değişmemesi durumunda destek oranı %50 olarak belirlenecektir.

• Yumurta tavukçuluğu başvuruları kapasite artırımı yapmayan mevcut tarımsal işletmelerin modernizasyonunu içerdiğinden, yumurta tavukçuluğu sektöründe destek oranı %50’dir.

Yukarıda belirtilen destek oranlarına ek olarak aşağıda belirtilen durumlarda destek oranı artacaktır;
• Hibe desteği kararı alındığı tarihte, başvuru sahibinin (başvuru sahibi gercek kişi ise kendisi, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi/ kişiler) 40 yaşın altında olması durumunda destek oranı oranı %5 artacaktır.
• Yatırım, IPARD programı  dağlık bir alanda yapılıyor ise destek oranı %5 artacaktır.
• Hibe desteği kararı alındığı tarihte başvuru sahibi (başvuru sahibi gercek kişi ise kendisi, başvuru sahibi tuzel kişi ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi/ kişiler) 40 yaşın altında ise ve yatırım IPARD programı  dağlık bir alanda gerçekleştiriliyor ise, toplam kamu desteği oranı %10 artacaktır.

Atık madde depolama ve atık yönetimi içeren yatırımlar için ilave %10 destek sağlanacaktır. Belirtilen bu ilave %10 destek sadece atık depolama ve atık yönetimi amacıyla yapılacak harcama kalemleri için geçerlidir.

Dağlık alan listesi için, http://www.tarim.gov.tr/TRGM/Sayfalar/Anasayfa.aspx sitesini ya da http:/ipard.tarim.gov.tr/ sitesini ziyaret ediniz.


Önemli Not: Başvuru sahibi IPARD (2014-2020) uygulama dönemi içerisinde en fazla 4 (dört) uygun yatırımı için destek alabilir. Başvuru sahibi, aynı başvuru çağrı döneminde 1’den (bir) fazla proje başvurusu yapamaz.

Ayrıca;
(a) Başvuru sahibi, ancak bir yatırımı sona erdiğinde (son ödemeden sonra) IPARD desteğine yeniden başvurabilir.
(b) Eğer 4 (dört) proje de aynı tedbir kapsamında hazırlanacaksa, bu 4 (dört) projenin uygun harcamaları toplamı o tedbir için belirlenmiş olan üst sınırı geçemez. Bu tedbir için IPARD I ve II uygulama dönemi süresince her bir faydalanıcının yararlanabileceği toplam maksimum uygun harcama değeri 1.000.000 Avro ile sınırlıdır.
Kanatlı sektörü (broyler ve hindi) için, toplam uygun harcama tutarı 500.000 Avro, kaz için 250.000 Avro ile sınırlıdır.

Uygun Harcama :Makine-ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı (genel harcamalar) ve görünürlük harcamaları destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalardır.

Sektörlere Özel Uygun Harcamalar

Süt
• Kapalı, açık ve yarı açık ahırların / ağılların inşası, genişletilmesi ve modernizasyonu,
• Süt sağım ve depolama odaları, depo binaları, makine garajları ile sınırlı olmak kaydıyla diğer tarımsal binaların inşası ve/veya yenilenmesi,
• Silaj makinesi ve ekipmanı, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele, dağıtma ve depolama sistemleri,
• Sağım odası tesisatı, süt soğutma ve depolama ekipmanları ile çiftlik içi süt nakil ekipmanları,
• Kendi sağım sistemlerini temizlemek için su kullanan çiftlikler için, atık ve atıksu işleme tesisleri harcamaları,
• Gübre muamele, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar,
• Hayvanlara yönelik ekipman ve tesisler (örneğin tartma, dezenfeksiyon),
• Sulama sistemleri,
• Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere, özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, süt kaydı, genel çiftlik yönetimi).

Kırmızı Et
• Ahırların/ağılların inşası/ genişletilmesi / modernizasyonu,
• Depo binaları ve makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi,
• Silaj işleme makinesi ve ekipmanı, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele, dağıtma ve depolama sistemleri,
• Gübre yönetimi, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar,
• Hayvanlara yönelik ekipman ve tesisler (örneğin tartma, dezenfeksiyon vb.),
• Motorlu taşıtın kendisi hariç, hayvan refahı konusunda AB standartlarına uygun nakliye ekipmanları,
• Sulama sistemleri,
• Sadece mera yönetimine yönelik çit ve kapılar,
• Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi).

Kanatlı ve Yumurta
• Kanatlı kümesleri (broyler, yumurta tavuğu, kaz ve hindi) ve hayvan barınaklarının inşası, genişletilmesi ve modernizasyonu,
• Depo binaları ve makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi,
• Kanatlıların biyolojik güvenliğine yönelik kapı ve çitler (kuş gribine yönelik),
• 2007/43/EC sayılı Direktif altında belirtilen otomatik yemleme ve içme suyu, sulama, ısıtma ve havalandırma ekipmanı ve enerji tasarrufu sağlayan ekipmanlar da dahil olmak üzere çevresel otomatik kontrol sistemleri,
• Gübre ve atık yönetimi, depolama ve işleme tesisi yatırımları,
• Tartma ve sağlık kontrolleri için spesifik ekipman,
• Motorlu araçlar hariç, hayvan refahı konusunda AB standartlarına uygun nakliye ekipmanları,
• Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi),
• Yumurta tavukları için kafes sistemleri,
• Araçlar hariç, yumurtaların toplanması, tasnifi, nakliyesi ve paketlenmesi için ekipman.

IPARD PROGRAMI “101-TARIMSAL İŞLETMELERİN FİZİKİ VARLIKLARINA YÖENLİK YATIRIMLAR” TEDBİRİ MESLEKİ YETERLİLİK KRİTERİ KAPSAMINDA UYGUN OLARAK KABUL EDİLECEK MESLEK GRUPLARI
1. Tarım Meslek Liseleri mezunları /Veteriner Sağlık Meslek Liseleri mezunları
2. Gıda, Tarım ve Hayvancılıkla ilgili ön lisans programları mezunları
3. Bölüm farkı olmaksızın Ziraat Fakülteleri mezunları
4. Veteriner Fakültesi Mezunları
5. Gıda mühendisliği mezunları
6. Yukarıdakilerden farklı bir lisans programını tamamlamasına rağmen tarım, veteriner, gıda mühendisliği bölümlerinde yüksek lisans ve doktora yapmış olanlar

Başvuru Tarihi

Başvurular 01.03.2018 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 02.04.2018 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır.Başvuruların son teslim tarihi 05.04.2018, saat 18:00’dir.


302-Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

Bu tedbir aşağıda belirtilen işletmelere açık olacaktır;
• Çiftlik içi veya dışı faaliyetlerini çeşitlendiren çiftçiler veya çiftlik hanehalkı üyeleri: Bunlar, tarımdan başka ekonomik faaliyeti bulunmayan, 5488 no’lu Tarım Kanunun 3. maddesinde tanımlanan şekilde gerçek kişilerdir. Çiftçiler ve/veya bunların hanehalkı üyeleri, kentsel veya kırsal alanlarda yerleşmiş olmalarına bakılmaksızın uygun yararlanıcılardır.
• Kırsal alanlardaki gerçek kişiler: Tedbir kapsamında bir ekonomik faaliyet gerçekleştiren ve yararlanıcı olan gerçek kişilerin kırsal bir alanda yaşıyor olmaları gerekmektedir ve bu durum kanıtlanabilmelidir.
• Kırsal alanlardaki özel tüzel kişiler: Kırsal alanlarda kurulmuş olan veya faaliyet gösteren özel tüzel kişilikler, projeyi gerçekleştirecek potansiyele sahip olan zanaatkarlık işletmeleri de dahil olmak üzere mikro ve küçük ölçekli işletmeleri içerir. Kırsal alanlardaki kırsal nüfus tarafından kurulan herhangi bir türdeki tüzel kişilikler de buna dahildir. Kırsal alanların dışında kurulmuş olan tüzel kişilikler, eğer desteklenen yatırımları/faaliyetleri kırsal alanda bulunuyor ise uygun yararlanıcı olabilirler.

Yatırımların yeri aşağıda belirtilenler istisna olmak üzere kırsal alanda olmalıdır;
• Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi konusunda yatırım yapan veya arıcılık ve arı ürünlerinin üretilmesi, işlenmesi ve paketlenmesi konusunda çalışan, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler veya su ürünleri yetiştiriciliği konularında faaliyet gösteren, tarımdan başka hiçbir ekonomik faaliyeti bulunmayan gerçek kişiler olarak, çiftçiler veya bunların hanehalkı üyeleri.
• Su ürünleri yetiştiriciliği konusundaki kırsaldaki yatırımlarının bir uzantısı olarak restoran açmak isteyenler ile zanaatkarlık ve katma değerli ürünler konusunda kırsaldaki yatırımlarının bir uzantısı olarak satış noktaları kurmak isteyen kırsal alanlarda yaşayan gerçek kişiler.

302-1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi

Başvuru sahibi çiftçi veya çiftlik hanehalkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır.
• Açık arazi büyüklüğü maksimum 2 hektar (Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği hariç), sera büyüklüğü ve mantar ile misel üretim alanı maksimum 1 hektar olmalıdır.
ÖNEMLİ UYARI: Tek başına kompost üretim tesisi destek kapsamında değildir.
• Bitkilerin işlenmesi ve /veya paketlenmesi sektöründe, yararlanıcı, başvuru esnasında tanınmış olmalı ve gerekli üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalıdır. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.

302-2 Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi

• Başvuru sahibi bir çiftçi veya çiftlik hanehalkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır.
• Arıcılar, arıcılık kayıt sisteminde kayıtlı olmalıdır. (Mevcut işletmeler başvuru aşamasında, yeni işletmeler nihai ödeme talebi sırasında)
• Bal ve arı ürünleri için, yatırım kapsamında ulaşılacak kovan sayısı, nihai ödeme talebi sırasında gerçekleştirilmek üzere, yararlanıcı başına minimum 30 ve maksimum 500 kovan ile sınırlıdır.
• Bal ve arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi ve kovanların üretimi için kovan sayısındaki sınırlama dikkate alınmayacaktır.
• Ana arı üretimi için yararlanıcının, nihai ödeme talebi esnasında, geçerli bir yetiştirme lisansına sahip olması gerekmektedir.
• Bal ve arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi için, yararlanıcı, başvuru sırasında 5996 sayılı Gıda Kanununa uygun olarak tanınmış olmalı ve gerekli üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.
ÖNEMLİ UYARI: Başvuru sahibinin projesini sunduğu il ile Arıcılık Kayıt Sistemi’nde kayıtlı olduğu il aynı olmalıdır. Ayrıca koloni numaraları da projesini sunduğu ile ait olmalıdır.

302-3 Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürün İşletmeleri

• Başvuru sahibi çiftçi veya çiftlik hanehalkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır.
• Eğer başvuru sahibi kırsal alanda yaşayan gerçek kişi ise, yatırım kırsal alanda olmalıdır. Bununla birlikte, tanıtım standları veya satış noktaları, yatırımın gerçekleştiği ilin kırsal olmayan alanlarında olabilir.
• Desteklenecek faaliyetler “Zanaatkarlık Listesi”nde yer almaktadır.
• Zanaatkarlık ve katma değerli ürünler üreten mikro işletmeler desteklenecektir. Tarımsal ürünlerin birincil üretimi bu tedbir kapsamında değildir.
• Süt işleme konusunda yapılan yatırımların nihai kapasitesi, yatırımın sonunda maksimum 10 ton/gün olacaktır.
• Et işleme konusunda yapılan yatırımların nihai kapasitesi, yatırımın sonunda maksimum 0,5 ton/gün olacaktır.
• Katma değerli ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi için yararlanıcı, başvuru sırasında 5996 sayılı Gıda Kanunu hükümlerine uygun olarak tanınmış olmalı ve gerekli üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.

• Katma değerli ürünler aşağıdaki gibidir. Bunların dışında üretilen ürünler kabul edilmeyecektir:

v Gıda Ürünleri
• Et işleme (en fazla 0,5 ton/gün işleme kapasitesi) ve süt işleme(en fazla 10 ton/gün işleme kapasitesi)
• Meyve ve Sebze İşleme (Biber Salçası,Püre, Pekmez, Marmelat, Reçel, Pestil, Turşu, Meyve ve Sebze Suları, Konserve, Sirke, Közleme, Salamura, Ekşiler, Ezme)
• Sofralık Zeytin ve Zeytin Mamulleri
• Kurutulmuş Meyve ve Sebzelerin İmalatı
• Boza
• Salep
• Bakliyat (İşleme ve Paketleme)
• Mısır Kurutma
• Yerel Yiyecek (Yemek, Börek, Tatlı, Şekerlemeler, Unlu Mamüller)
• Baharatlar
• Kaya Tuzu
• Bitki Çayları ve Aromatik Kahveler
• Pamuk Yağı, Defne Yağı, Susam Yağı
• Soslar
• Kemiksuyu
v Gıda Olmayan Ürünler
• Sabun
• Gülsuyu
• Pelet (biyo-yakıt) ve Briket (biyo-yakıt)
• Prina

302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri

• Bu faaliyet kapsamındaki yatırımlar, başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal alanda olmalıdır.
• Konaklama tesisleri, nihai ödeme talebine kadar, “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” uyarınca belgelendirilmelidir.
• Nihai ödeme talebi esnasında işletmenin kapasitesi maksimum 25 oda olmalıdır.
• Yeme-içme tesisleri için, yararlanıcı, başvuru sırasında 5996 sayılı Gıda Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır ve tanınmalıdır. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır


302-5 Su Ürünleri Yetiştiriciliği

• Başvuru sahibi çiftçi veya çiftlik hanehalkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır.
• Eğer başvuru sahibi kırsal alanda yaşayan gerçek kişi ise yatırım kırsal alanda olmalıdır. Bununla birlikte yatırımının uzantısı olarak restoran veya satış noktası aynı ilde yer alan kırsal olmayan bir alanda olabilir.
• Su ürünleri işletmesi, nihai ödeme talebi sırasında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nda tanımlandığı üzere belgelendirilmelidir. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.
• Eğer yatırım bir restoran veya satış noktası içeriyor ise başvuru sahibinin, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nda tanımlandığı üzere bir su ürünleri yetiştiricisi olması gerekmektedir. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.
• Yatırımın kapasitesi, nihai ödeme talebi esnasında 10-200 ton/yıl arasında olmalıdır.
• Desteklenecek türler şunlardır: Alabalık, sazan, yayın balığı, kerevit, kurbağa, algler, sudak, tatlı su levreği, turna, tilapya, mersin balığı, Avrupa yılan balığı, gelin balığı (karabalık) (Clarias Lazera) , Amerikan Yayın Balığı (Ictalurus Sp.).

302-6 Makine Parkları

• Bu faaliyet kapsamındaki yatırımların kırsal alanda olması gerekmektedir.
• Sadece Üretici örgütleri başvuru yapabilecektir. (Üretici örgütleri 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda verilen tanımlara uymak zorundadır.)

302-7 Yenilenebilir Enerji Yatırımları

• Bu faaliyet kapsamındaki yatırımların başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal alanda olması gerekmektedir.
• Elektrik ve ısı üretimi amacı ile her türlü yenilenebilir enerji faaliyetleri (hidroelektrik hariç), aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere uygundur; Fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri, konsantre güneş enerjisi sistemleri, rüzgar
enerji sistemleri, jeotermal, biyokütle, mikrokojenerasyon (elektrik ve/veya ısı üretimi için).
• 1 MW kapasiteye kadar olan yenilenebilir enerji yatırımları (mikro-kojenerasyon yatırımları için 100 kWe’ye kadar) desteklenecektir.
• Eğer yatırım yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesini hedefliyor ise, ulusal şebekeye bağlanılması zorunludur ve aşağıda belirtilen koşullar karşılanmalıdır:
- Başvuru sahibi, başvuru paketi ile birlikte, şebekeye bağlantının mevcut olduğunu tasdik eden ve yetkili kurum tarafından verilen (elektrik dağıtım şirketleri, organize sanayi bölgeleri, Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi vb.) bir doküman/sertifika sunacaktır.
- Başvuru sahibi nihai ödeme talebi paketi ile birlikte ilgili makamlar tarafından verilen geçici kabul tutanağını sunacaktır.

Uygun Harcama Tutarı
Faydalandırılacak desteğin parasal tutarının hesaplanmasında “Uygun Harcamalar” esas alınacaktır. Her bir yatırım için alt ve üst uygun harcama limiti en az 5,000 en fazla 500,000 Avrodur.
ÖNEMLİ NOT: Üçüncü çağrı ilanı çerçevesinde, yukarıda belirtilen alt ve üst limitlerin hesaplanmasında Avro kuru 1 Avro = 4,3851 TL olarak kullanılcaktır.


DESTEK ORANLARI
Ağrı, Ardahan, Balıkesir, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Hatay, Isparta, Karaman, Kars, Mersin, Muş, Tokat ve Yozgat illerinde faydalanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen uygun harcama tutarının,%65’ini kamu katkısı (AB ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı), diğer %35’ini ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır. Bunların dışındaki 27 IPARD uygulama ilinde uygun harcama tutarının %55’ini kamu katkısı (AB ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı), diğer %45’ini ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır.


Başvuru sahibi IPARD (2014-2020) uygulama dönemleri içinde en fazla 4 (dört) uygun yatırımı için destek alabilir. Başvuru sahibi, aynı başvuru çağrı döneminde 1’den (bir) fazla proje başvurusu yapamaz.
Ayrıca;
(a) Başvuru sahibi, ancak bir yatırımı sona erdiğinde (son ödemeden sonra) IPARD desteğine yeniden başvurabilir.
(b) Eğer 4 (dört) proje de aynı tedbir kapsamında hazırlanacaksa, bu 4 (dört) projenin uygun harcamaları toplamı o tedbir için belirlenmiş olan üst sınırı geçemez. Bu tedbir için IPARD I ve II uygulama dönemleri süresince her bir faydalanıcının yararlanabileceği toplam maksimum uygun harcama değeri 500,000 Avro ile sınırlıdır.


Sektörlere Özel Olan Harcamalar

Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi
• Depolama binaları ve makine garajlarının inşası ve modernizasyonu,
• Toprağı işlemek için bahçe ve tarım ekipmanı alımı,
• Mahsul üretimi için ekipman, makine (hasat makinesi, gübreleme makinesi, pulluk vb.) ve hasat sonrası malzemeler (ön soğutma ekipmanları, kasalar, kutular vb.) alımı,
• Bitkilerin üretimi, depolanması/olgunlaştırılması, kurutulması, işlenmesi ve pazarlanması için ekipman alımı ve tesislerin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi,
• Seraların inşası ve/veya yeniden kurulması (kısa ömürlü plastik hariç olmak üzere, özellikle cam, sert ve uzun ömürlü plastik veya diğer materyallerin kurulumu) ve/veya mantar/misel üretim üniteleri ve/veya gerekli makine ve ekipman alımı,
• Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimi amacıyla makine/ekipman alımı ve inşaat işleri.

Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretilmesi, İşlenmesi ve Paketlenmesi
• Bal ve arı ürünlerinin depolanması veya işlenmesi için garaj ve müştemilatının inşası,
• Arı kovanlarının üretilmesi, yönetimi ve bakımı için çalışma ekipmanları alımı,
• Çiftlik içerisinde balın işlenmesi ve paketlenmesi için işleme ve paketleme hatları satın alınması veya mevcut hatların modernizasyonu,
• Lisanslı üreticiler tarafından ana arıların üretilmesi için yetiştirme istasyonlarının kurulması ve donatılması,
• Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimi amacıyla makine/ekipman alımı ve inşaat işleri.

Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler
• İşletme binaları ve üretim tesislerinin inşası ve/veya modernizasyonu, kurulması, genişletilmesi ve yeniden inşası,
• Yerel gıdalar ve tarımsal ürünlerin üretilmesi ve paketlenmesi için ve ayrıca el sanatları faaliyetleri için özel ekipman alımı,
• Paketleme tesisleri, ekipmanı konusunda fiziksel yatırımlar,
• Aynı il sınırları içerisinde yer alan dükkanlar ve standların kurulması dahil olmak üzere, katma değerli ürünler veya zanaatkarlık için, tanıtım ve pazarlama ile ilişkili yatırımlar,
• Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimi amacıyla makine/ekipman alımı ve inşaat işleri.

Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri
• Pansiyonlar veya mikro/küçük ölçekli konaklama tesislerinin kurulması veya yeniden tefrişi, mevcut binalarda yatak & kahvaltı odalarının yenilenmesi veya çiftliklerde ve açık alanlarda konaklama amacıyla bina ve tesislerin inşası (örnek olarak, kamp yerleri, spor ve rekreasyon alanları),
• Yeme içme tesisleri veya çiftlik ürünleri tanıtım standlarının kurulması,
• Özellikle dağ bisikleti, rafting, doğa yürüyüşleri olmak üzere, at biniciliği, spor veya iç sularda rekreasyon balıkçılığı gibi turistik açık alan aktivitelerinin organizasyonu ile doğrudan bağlantılı verimli altyapı yatırımları,
• Eğer projenin entegre bir parçası ise, gerekli bilgi teknolojileri ekipmanları ve yazılımların satın alınması,
• Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimi amacıyla makine/ekipman alımı ve inşaat işleri.
• Uygun ekipman:
- Aydınlatma ve tertibatı, havalandırma ekipmanı, filtreleme ve arıtma ekipmanları, haberleşme ekipmanları, mobilya, temizlik gereçleri, eğlence amaçlı ses ve görüntü ekipmanları,
- Yeme içme tesisleri için mutfak ekipmanları.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği
• Balık üretme çiftliği için ekipman alımı ve inşaat işleri,
• Özellikle balık üretme çiftlikleri için, çiftlik faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması, atık su arıtma sistemleri, balık seçimi, kapalı devre sistemlerle ilgili ekipman ve makine alımı,
• Su ürünleri restoranları kurmak üzere ekipman alımı,
• Havuzlar ve rezervuarların geliştirilmesi,
• Üretim süreçlerinin etkinliğinin artırılması için ekipman; besleme, balık yemleme veya besleme otomasyon ekipmanı optimizasyonu için ekipman; su devridaim sistemleri için ekipman,
• Yumurta ve yavru balık üretimi için ekipman satın alınması ve inşaat işleri,
• Üretim ve hasat konusunda kalite ve hijyen koşullarının iyileştirilmesi için ekipmanlar,
• Bu alandaki AB standartlarına uygun olarak su ürünleri işletmelerinin yaptığı çevresel etkilerin azaltılması için ekipman: atık yönetim sistemleri, havuzlar ve rezervuarlardan serbest bırakılan suların arıtılması için ekipman ve su kalitesi parametrelerinin niteliğini izlemek için ekipman,
• Hasat sonrası ürünün depolanması için küçük soğuk hava depolarının kurulması,
• Su ürünleri işletmelerinin modernizasyonu, inşası ve genişletilmesi, ve su ürünleri işletmesi ile aynı ilde yer alan su ürünleri restoranları ve satış noktalarının modernizasyonu, inşası ve genişletilmesi,
• Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimi amacıyla makine/ekipman alımı ve inşaat işleri.

Makine Parkları
• Makine ve ekipmanın saklanması için binaların inşası, yenilenmesi veya genişletilmesi,
• Tarımsal makine, alet ve ekipmanların alımı, (Kendi yürür ve/veya motorlu araçlar uygun değildir.)
• Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimi amacıyla makine/ekipman alımı ve inşaat işleri.

Yenilenebilir Enerji Tesisleri (Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme faaliyetlerinden bağımsız olarak gelir elde etmek için - hidroelektrik hariç - yenilenebilir enerji üretimi konusunda yapılan yatırımlar)
• Yenilenebilir enerji tesislerinin inşası, modernizasyonu, genişletilmesi.
• Yenilenebilir enerji tesislerinin sabit makine ve ekipmanı.
• Yenilebilir enerji tesislerinin işletilmesi için bilgi teknolojileri donanım ve yazılımları.

Uygun Harcamaları İlgilendiren Diğer Hususlar
• Kendi tüketimini karşılamak amacıyla yenilebilir enerji kurulumu söz konusuysa şebekeden bağımsız (off-grid) sistemler de destek kapsamındadır.
• Arıcılık Faaliyetleri sözkonusu olduğunda, yenilenebilir enerji yatırımlarına 3 KW’ya kadar müsade edilecek olup, şebekeden bağımsız (off-grid) sistemler uygun olarak değerlendirilecektir.
• Arıcılık Faaliyetleri sözkonusu olduğunda; destek alınan kovanlar kurum tarafından işaretlenecektir. İşaretlerin zarar görmemesinden faydalanıcı sorumludur. Söz konusu işaret veya işaretlerin zarar görmesi durumunda
faydalanıcı tarafından ivedi olarak kuruma bildirim yapılmalıdır.
• “İdari bina, bekçi kulübesi, jeneratör odası, çevre duvarı/çitleri ve iç yollar” başlığı altındaki işlere ait pozlara, diğer inşaat başlıkları altında yer verilmemeli, ilgili pozlar ayrı bir mahal olarak belirtilmelidir. Aksi durum tespit edilirse,TKDK uygun başlık altında yer verilmeyen pozları uygun olmayan harcamalara aktarma hakkına sahiptir.

Başvuru Tarihi
Başvurular 12.02.2018 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 12.03.2018 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 15.03.2018, saat 18:00’dir.

Bu duyuru 28.12.2017 10:08:27 tarihinde yayınlanmıştır | Görüntülenme Sayısı: 229