KOSGEB-KOBİGEL ÇAĞRISI AÇIKLANDI
13.09.2017

KOSGEB

KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

‘’ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİ’LERİN PAYININ ARTTIRILMASI” PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

(Proje Başvuru Tarihleri: 11 Eylül – 20 Ekim 2017)

KİMLER BAŞVURABİLİR:

  • NACE REV 2. sınıflamasına göre; imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler
  • Ölçek     KOBİ ölçeğindeki işletmeler

 

DESTEK ÜST LİMİTİ :

Geri Ödemesiz Destek: - En fazla 300.000 TL

Geri Ödemeli Destek  :  - En fazla 700.000 TL

Toplam                         : 1.000.000 TL (Firma başına)

 

*PROJE BÜTÇESİ ÖZEL SINIRI: Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2016 yılı net satış hasılatını aşamaz.

 

PROJE SÜRESİ             :En az 6 ve En Fazla 36 Ay dır

DESTEK ORANI :  1. ve 2. Bölgelerde % 60

                                3., 4., 5., ve 6. Bölgelerde  % 80

*Mersin 3. Bölgede bulunmaktadır.

Not: Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.

 

DESTEKLENECEK KONULAR:

İşletmelerin aşağıda belirtilen konulardan birinde hazırlayacağı projeler, çağrı kapsamında desteklenecek olup, proje çağrısının toplam bütçesi 500.000.000 TL’dir.

 

1. Konu: Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları

2. Konu: Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması

3. Konu: Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş

4. Konu: İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım

5. Konu: Mikro ölçekli işletmelerde tasarım – mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme.

6. Konu: Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi

7. Konu: Enerji verimliliğinin arttırılması

8. Konu: Yeşil üretime geçiş

DESTEKLENECEK PROJE GİDER GRUPLARI

 

Geri Ödemesiz

Geri Ödemeli

A) Personel Giderleri :

100.000 TL’ye kadar

x

B)Makine-Teçhizat Giderleri (kalıp dahil)

150.000 TL’ye kadar

600.000 TL’ye kadar

C) Yazılım Giderleri

50.000 TL’ye kadar

Sadece yazılım lisans giderleri için 100.000 TL’ye kadar

D) Hizmet Alım Giderleri

(Eğitim,Tanıtım,Danışmanlık,Belgelendirme,Test-Analiz,Fuar gderleri)

100.000 TL’ye kadar

x

 

Kabul edilen projelerin bildirilmesi: 02 Ocak 2018

Bu duyuru 13.9.2017 12:10:05 tarihinde yayınlanmıştır | Görüntülenme Sayısı: 184